Wybrane rozdziały z książki pt. "Kardiochirurgia dziecięca" Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2003
pod redakcją naukową
prof. Janusza H. Skalskiego i prof. Zbigniewa Religi:

— Technika krążenia pozaustrojowego u dzieci – Roman Kustosz

— Zastosowanie hemodylucji u dzieci – Janusz H. Skalski, Inna Kovalenko, Zygmunt Antoszewski

— Ochrona mięśnia sercowego – Bohdan Maruszewski, Andrzej Kansy, Piotr Burczyński

— Zastosowanie hipotermii w leczeniu wrodzonych wad serca – Marek Wites, Janusz H. Skalski

— Zabiegi łagodzące – Michał Wojtalik, Jacek Henschke, Janusz H. Skalski

— Operacje sposobem Fontana – Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Andrzej Kansy

— Małoinwazyjna i kosmetyczna kardiochirurgia dziecięca – Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski, Zbigniew Religa

— Opieka pooperacyjna w kardiochirurgii dziecięcej – Adam Grzybowski

— Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO) – Adam Grzybowski, Ewa Urbańska, Roman Przybylski, Janusz H. Skalski

— Nadciśnienie płucne
1.Patomorfologia nadciśnienia płucnego – Jerzy Nożyński, Ewa Zembala−Nożyńska
2.Leczenie nadciśnienia płucnego u dzieci po korekcjach wad serca – Adam Grzybowski
3.Zastosowanie inhalacji tlenku azotu w kardiochirurgii wad wrodzonych – Piotr Knapik, Ewa Urbańska


— Zespół uogólnionej reakcji zapalnej w leczeniu operacyjnym wrodzonych wad serca – Ewa Urbańska, Janusz H. Skalski

— Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii – Jerzy Czapla, Janusz H. Skalski

— Techniki videotorakoskopowe w wadach wrodzonych serca i naczyń – Józef Dzielicki, Wojciech Korlacki

— Wrodzony ubytek worka osierdziowego – Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk

— Wady przewodozależne – Maria Żyła−Frycz

— Problemy leczenia wady wrodzonej serca skojarzonej z wadami innych narządów – Maciej A. Karolczak, Leszek Bęc

— Zespoły heterotaksji u dzieci – Andrzej Rudziński, Zbigniew Kordon

— Przetrwały przewód tętniczy – Michał Wojtalik, Wojciech Mrówczyński, Janusz H. Skalski

— Zwężenie cieśni aorty – Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk

— Przerwany łuk aorty – Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski

— Wadliwe połączenia międzyprzedsionkowe oraz częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych – Marek Wites, Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski

— Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych – Michał Wojtalik, Rafał Bartkowski

— Serce trójprzedsionkowe (lewe) – Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk

— Nieprawidłowości spływu żylnego systemowego – Janusz H. Skalski, Zbigniew Religa

— Chirurgia wad lewego ujścia żylnego ) – Janusz H. Skalski, Marian Zembala

— Chirurgia wad lewego ujścia tętniczego – Roman Przybylski, Jan Borzymowski, Janusz H. Skalski

— Ubytek przegrody międzykomorowej serca – Jacek Moll, Marek Kopala, Maciej Moll

— Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy – Szymon Pawlak, Marek Wites

— Zespół Fallota – Bohdan Maruszewski, Andrzej Kansy, Piotr Burczyński

— Wspólny pień tętniczy – Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Marek Wites

— Okienko aortalno-płucne – Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Michał Wojtalik

— Całkowite przełożenie dużych naczyń – Jacek J. Moll, Marek Kopala, Maciej Moll

— Skorygowane przełożenie dużych naczyń – Jacek J. Moll, Maciej Moll, Janusz H. Skalski — Komora dwunapływowa – Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski

— Zespół niedorozwoju lewego serca – Edward Malec, Katarzyna Januszewska

— UbytekZarośnięcie (atrezja) tętnicy płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej – Janusz H. Skalski, Michał Wojtalik

— Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej (absent pulmonary valve syndrome) – Janusz H. Skalski, Inna Kovalenko, Krzysztof Wronecki

— Zarośnięcie (atrezja) zastawki trójdzielnej – Piotr Stanek, Marek Wites, Dariusz Pypłacz

— Anomalia (zespół) Ebsteina – Krzysztof Wronecki, Mariusz Mieczyński, Janusz H. Skalski

— Pierścienie naczyniowe – Janusz H. Skalski, Marek Wites, Ireneusz Haponiuk

— Szyjny łuk aorty – Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Inna Kovalenko

— Przetoki naczyniowe – Janusz H. Skalski, Inna Kovalenko — Wrodzone nieprawidłowości unaczynienia serca – Janusz H. Skalski, Ireneusz Haponiuk, Zbigniew Religa

— Tętniak zatoki aortalnej (Valsalvy) – Janusz H. Skalski, Zbigniew Religa

— Tunel aortalno-komorowy (wrodzone połączenie aorty z lewą komorą) – Janusz H. Skalski, Inna Kovalenko

— Guzy serca – Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski, Krzysztof Wronecki