Kontakt:

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej,
Katedra Chirurgii Pediatrycznej,
Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Tel.: (12) 658 10 23, fax: (12) 657 39 47

e-mail: kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl
Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski

e-mail: janusz_skalski@poczta.onet.pl