<

Zespół kliniki:

Kierownik Kliniki:


prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski (cv)

Adiunkci i starsi wykładowcy:

lek. Jerzy Jarosz
dr n. med. Jacek Kołcz
dr n. med. Tomasz Mroczek
dr n. med. Dariusz Pypłacz
dr n. med. Elżbieta Wójcik


Asystenci:

lek. Mirosława Dudyńska
dr n. med. Marcin Gładki
lek. Wojciech Stycuła