<

 • Skalski J.H.:
  Albert Wojciech Adamkiewicz (1850-1921)
  Albert Wojciech Adamkiewicz (1850–1921). PIONEERS IN NEUROLOGY. Journal of Neurology. 2007; 254 (6): 818-819
 • Skalski J.H.:
  Joseph Jules François Félix Babinski (1857–1932)
  PIONEERS IN NEUROLOGY. Journal of Neurology, 2007; 254 (8): 1140-1141.
 • Skalski J.H., Pypłacz D., Maruszewski M:
  Wtórne interwencje w kardiochirurgii wad wrodzonych serca – niektóre zasady postępowania wskazania operacyjne (Secondary operations in pediatric cardiac surgery. Selected management principals and indications for surgery. Standardy Medyczne. 2007, 9 30: 49-53
 • Skalski J.H.:
  Prastare dzieje zawału serca. Część I – Czasy najdawniejsze.
  Szlachetne Zdrowie, Kwartalnik ŚCChS, Zabrze, 2007, 14 (8): 7-8.
 • Skalski J.H.:
  Dokąd idziesz medycyno? (odcinek cyklu „W poszukiwaniu zaginionej sztuki medycznej”. Gazeta AMG. 2007, 8/9: 19-22.
 • Żyła-Frycz M., Łapa P., Baranowska A., Pająk J., Skalski J.H., Szkutnik M., Białkowski J.:
  An aortico-left ventricular tunnel with aoric stenosis: Diagnosis based on echocardiography in a neonate. Cardiology Journal. 2007, 14(2): 193-197.
 • Skalski J.H., Gładki M., Pypłacz D.:
  Józef Julian Franciszek Feliks Babiński (1857-1932). Wielki uczony, chluba polskiej i francuskiej medycyny. Historia interny polskiej. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. 2007, 117(7): 327-330.
 • Skalski J.H., Pypłacz D, Maruszewski M.:
  Wtórne interwencje w kardiochirurgii wad wrodzonych – niektóre zasady postępowania i wskazania operacyjne.
  (Secondary operations in pediatric cardiac surgery. Selected management principals and indications for surgery)
  Standardy Medyczne, 2007 Tom 9, Nr 30, str. 49-53.
 • Skalski J.H., Szkutnik M., Haponiuk I., Pypłacz D., Zembala M.:
  Cervical aortic arch: a report of successful, two-stage surgical treatment.
  Chirurgia. Editioni Minerva Medica. 2007, 20, (6): 313-315.
 • Skalski J. H.
  Zawał serca i dusznica bolesna w dziejach polskiej medycyny. Część II. Rozpoznanie i początki leczenia – wiek XIX i XX
  (Myocardial infarction and angina pectoris in the history of Polish medicine. Part 2. Diagnosis and early attempts at treatment: the 19th and 20th centuries)
  Pol. Arch. Med. Wewn., 2008; 118 (4): 248-254
 • Dariusz Pypłacz, Skalski J.H.:
  Wskazania do operacji koarktacji aorty
  Indications for surgical treatment of aortic coarctation
  Standardy Medyczne, 2008, 5, 1-3.
 • Skalski J.H., Mroczek T., Kordon Z., Kania U., Mitkowska Z., Rudziński A., Pypłacz D., Kołcz J., Dudyńska M., Pietrzyk J.J.
  Przełożenie pni tętniczych z ubytkami w przegrodzie międzykomorowej u wcześniaka z masą urodzeniową 1400 g. Opis pomyślnego przebiegu leczenia.
  Total transposition of the great arteries with ventricular septal defects in a premature newborn with birth body weight of 1400 g. A report of successful treatment.
  Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5(2):143-145.
 • Kołcz J., Skalski J.H.
  Zmodyfikowana operacja Norwooda u noworodka z dwunapływową komorą lewą, przełożeniem wielkich pni tętniczych, niedorozwojem komory prawej, lewostronnym łukiem aorty i odejściem prawej tętnicy podobojczykowej od aorty zstępującej. Opis przypadku.
  Modified Norwood operation in a neonate with a double inlet left ventricle, transposition of the great arteries, hypoplastic right ventricle, left aortic arch and the right subclavian artery branching off the descending aorta. A case report.
  Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5(2): 139-142.
 • Pawlak S., Ciurysek M., Skalski J.H. Wites M., Radziszewska E., Gburek T., Zembala M.:
  Mało inwazyjna torakotomia przednio-boczna w kardiochirurgii wad serca.
  Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5(2):176-178.
 • Borowicz M., Urbańska E., Przybylski R., Wojarski J., Grzybowski A., Szary A., Włoczka G., Skalski J.H., Zembala M.:
  ECMO jako metoda ratowania nie tylko noworodków, ale i dorosłych z niewydolnością krazenia lub/i oddychania.
  Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5(2):183-186.
 • Białkowski J., Szkutnik M., Kusa J., Skalski J.H., Pawlak Sz., Pająk J. Zembala M.:
  Wrodzone wady serca u dzieci i dorosłych – nowe zadania dla zespołów kardiologiczno-kardiochirurgicznych. Congenital heart defects in children and adults – new goals for team work.
  Kardiologia Polska, 2008, 66, 9: 1028-1031.
 • Pypłacz Dariusz, Skalski Janusz H.:
  Wskazania do operacji koarktacji aorty [Indications for surgical treatment of aortic coarctation]
  Standardy Medyczne, 2008, 5, 1-3.
 • Skalski J.H.:
  Komentarz do artykułu pt. Postępy w leczeniu kardiochirurgicznym noworodków: kontekst historyczny i stan obecny.
  Pediatria po Dyplomie, 2008, 12, 3: 85-87.
 • Skalski J.H.::
  Polscy chirurdzy zaczynają operować serce.
  W: Polskie szkoły kardiologiczne, kardiochirurgiczne, kardiologii dziecięcej, pod red. Jerzego Kucha, Janusza Skalskiego, Wandy Kawalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 200-211.
 • Skalski J.H.:
  Szkoła Leona Manteuffla.
  W: Polskie szkoły kardiologiczne, kardiochirurgiczne, kardiologii dziecięcej, pod red. Jerzego Kucha, Janusza Skalskiego, Wandy Kawalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 212-259.
 • Skalski J.H.:
  Szkoła Jana Kossakowskiego.
  W: Polskie szkoły kardiologiczne, kardiochirurgiczne, kardiologii dziecięcej, pod red. Jerzego Kucha, Janusza Skalskiego, Wandy Kawalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 308-328.
 • Skalski J.H.:
  Szkoła Wiktora Brossa.
  W: Polskie szkoły kardiologiczne, kardiochirurgiczne, kardiologii dziecięcej, pod red. Jerzego Kucha, Janusza Skalskiego, Wandy Kawalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s. 260-271.
 • Skalski J.H.:, Zasłonka J.:
  Szkoła Jana Molla.
  W: Polskie szkoły kardiologiczne, kardiochirurgiczne, kardiologii dziecięcej, pod red. Jerzego Kucha, Janusza Skalskiego, Wandy Kawalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, s.272-307.
 • Skalski J.H., Wittek P.:
  Ważne daty historyczne w kardiologii.
  W: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy.
  Red. Mariusz Gąsior, Michał Hawranek, Lech Poloński, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008, s. 1-19
 • Zeifert B., Chodór B., Skalski J.H.:,  Szkutnik M., Białkowski J., Żak A.:
  Wrodzone wady serca [Congenital heart defects]. W: Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy.
  Red. Mariusz Gąsior, Michał Hawranek, Lech Poloński, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2008, s. 261-340.